Privacybeleid

OVER ONS

Wij, Isowil N.V., onderdeel van de IPCOM Group, werken hard om een vertrouwensrelatie met u op te bouwen en te onderhouden. Wij hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke informatie van onze klanten en bezoekers die gebruik maken van onze websites, producten of diensten. Dit privacybeleid geeft details over hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, gedeeld en gebruikt. Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de hierin beschreven praktijken, kunt u contact opnemen met privacy@ipcom.be.

INFORMATIE DIE ONDER HET PRIVACYBELEID VALT

Dit privacybeleid heeft betrekking op persoonlijke informatie, waaronder alle informatie die we van je verzamelen, gebruiken en delen, zoals hieronder verder wordt beschreven. Dit privacybeleid is van toepassing op onze website, onze producten en diensten, en onze mobiele applicaties.

INFORMATIE DIE WE VAN U VERZAMELEN

Tijdens uw gebruik van de Services verkrijgen we de volgende gegevens over u, zoals hieronder beschreven. We verzamelen deze gegevens voor de doeleinden die worden beschreven onder “Hoe we uw gegevens gebruiken”.

AANMELDEN VOOR DIENSTEN; GEBRUIKERSINFORMATIE

 • Informatie die je verstrekt voorafgaand aan een registratieproces, zoals je e-mailadres wanneer je dit aan ons verstrekt;
 • Informatie die u verstrekt tijdens een registratieproces, inclusief in verband met een co-branded aanbieding (zoals uw naam, Isowil N.V., e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres of creditcardgegevens, geografische locatie en bedrijfstak), wanneer u ons belt of e-mailt (voor ondersteuning of anderszins) of wanneer u onze producten of diensten gebruikt; 
 • Betalingsgegevens die u aan ons verstrekt (via onze Services of anderszins) wanneer u sommige van onze producten en diensten koopt, inclusief creditcardgegevens.

GEBRUIK VAN DIENSTEN, WEBSITEBEZOEK EN ONDERSTEUNING

 • Gegevens met betrekking tot uw online activiteit op onze websites met betrekking tot onze Services, met inbegrip van het volgende:
  • IP-adres,
  • browsertype en -versie,
  • geografische locatie,
  • pagina's die u bekijkt,
  • hoe u bij onze Services bent gekomen en op welke koppelingen u klikt om onze Services te verlaten,
  • wanneer u uw informatie bijwerkt, met ons communiceert of nieuwe Services bestelt,
  • uw interacties met video's die we aanbieden,
  • problemen die u ondervindt en waarvoor onze ondersteuning of hulp nodig is,
  • elk apparaat of andere communicatiemethode die je gebruikt voor interactie met de Services,
  • deze verzamelde gegevens slaan we op verschillende plaatsen binnen onze infrastructuur op, waaronder systeemlogbestanden, back-end databases en analysesystemen.

SOCIAL MEDIA

 • Informatie van sociale netwerksites van derden, met inbegrip van informatie die sociale netwerksites aan ons verstrekken als u uw referenties op dergelijke sociale netwerksites gebruikt om in te loggen op sommige van onze Services (zoals uw naam en e-mailadres om ons inschrijvingsformulier vooraf in te vullen).
 • De informatie waartoe u ons toegang geeft, verschilt per sociale netwerksite en is afhankelijk van de privacy-instellingen die u op de sociale netwerksite hebt ingesteld. U kunt deze privacy-instellingen controleren en er meer over te weten komen op de betreffende sociale netwerksite.

ANDERE BRONNEN

 • Informatie die u aan ons verstrekt tijdens seminars of aan onze partners;
 • Informatie die u ons verstrekt in enquêtes;
 • Informatie die openbaar beschikbaar is; 
 • Informatie waarvoor u toestemming geeft dat wij deze van derden ontvangen.

HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

We gebruiken de informatie die we verzamelen, zowel op zichzelf als in combinatie met andere informatie die we over u verzamelen, voor de volgende doeleinden:

 • Om de gevraagde Services aan u te leveren;
 • Om u te voorzien van nuttige inhoud;
 • Om de goede werking van onze Services te garanderen
 • Om onze Services aan te bieden en te verbeteren;
 • Om u te voorzien van gevraagde informatie of technische ondersteuning
 • Om uw bezoek aan onze websites of uw gebruik van onze Services te vergemakkelijken;
 • Om onze Services beter te adverteren en te marketen (het gebruik van uw informatie hiervoor wordt uitgevoerd met uw toestemming indien vereist door de toepasselijke wetgeving);
 • Om producten en diensten van derden te adverteren en op de markt te brengen (dergelijke advertenties worden alleen uitgevoerd met uw toestemming indien uw toestemming vereist is door de toepasselijke wetgeving)
 • Om problemen met onze servers of onze Services te diagnosticeren;
 • In verband met onze beveiligings- en nalevingsprogramma's;
 • Om onze websites te beheren;
 • Om met u te communiceren;
 • Om potentiële klanten te benaderen met onze producten of diensten (dergelijke benaderingen worden alleen uitgevoerd met uw toestemming wanneer uw toestemming is vereist door de toepasselijke wetgeving);
 • Om ons te helpen u een gepersonaliseerde ervaring te bieden of onze Services anderszins op u af te stemmen; en
 • Zoals anders beschreven in dit privacybeleid.

We gebruiken de informatie die we ontvangen ook in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm om rapporten over trends en statistieken op te stellen. Betalingsinformatie die u aan ons verstrekt, waaronder creditcardgegevens, wordt alleen gebruikt om de betaling van onze producten en diensten mogelijk te maken.

UITWISSELING VAN INFORMATIE

Zoals hieronder verder wordt beschreven, delen we bepaalde persoonlijke informatie alleen met:

 • Andere leden van de IPCOM-groep;
 • Onze partners;
 • Externe dienstverleners en verkopers;
 • In verband met een verkoop, fusie, overname of bedrijfsreorganisatie;
 • Geautoriseerde gebruikers binnen uw organisatie;
 • Om juridische redenen.

HET DELEN VAN INFORMATIE BINNEN DE IPCOM-GROEP 

We delen persoonlijke informatie met andere leden van de IPCOM Groep om onze groepsmaatschappijen in staat te stellen contact met u op te nemen met aanbiedingen, diensten of producten die interessant voor u kunnen zijn en om u hun producten en diensten aan te bieden. Dergelijke groepsmaatschappijen mogen uw informatie uitsluitend gebruiken volgens de voorwaarden van dit privacybeleid. Als u zich in een rechtsgebied bevindt waar voor een dergelijke uitwisseling uw toestemming is vereist, zullen wij dit alleen doen met uw toestemming.

HET DELEN VAN INFORMATIE MET PARTNERS

Wanneer we persoonlijke informatie delen met bepaalde externe partners, waaronder marketing- en reclamepartners, omvat die informatie uw naam, e-mailadres en andere informatie waarmee partners:

 • u te helpen bij het gebruik van onze producten en diensten,
 • contact met u op te nemen met aanbiedingen, diensten of producten die interessant voor u kunnen zijn, 
 • u te voorzien van hun producten of diensten.

Als u zich in een rechtsgebied bevindt waar voor het delen van gegevens uw toestemming is vereist, doen we dit alleen met uw toestemming. Houd er rekening mee dat als u toegang heeft tot onze services via een tool die uw locatie verbergt, zoals een virtueel privénetwerk, u mogelijk niet ons verzoek om toestemming ontvangt omdat we u niet hebben kunnen identificeren als zijnde gevestigd in een rechtsgebied waar uw toestemming vereist is.

Verder is het onze partners verboden om uw contactgegevens zonder uw toestemming te gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven uiteengezet.

In het geval dat we informatie over u verzamelen in verband met een aanbieding die gezamenlijk door ons en een partner wordt gepresenteerd, laten we u weten wie de informatie verzamelt en wiens privacybeleid van toepassing is, evenals eventuele opties die u hebt met betrekking tot het gebruik van uw informatie.

DELEN MET EXTERNE DIENSTVERLENERS EN VERKOPERS

Af en toe sluiten we contracten af met zorgvuldig geselecteerde derden, zodat zij ons kunnen helpen bij onze dienstverlening aan jou (bijvoorbeeld een salarisverwerker die verantwoordelijk is voor de salarisberekening en officiële sociale en fiscale aangiften) of om ons te helpen bij onze eigen marketing- en reclameactiviteiten (marketing en reclame, IT-diensten, ...). Onze contracten met deze derden verbieden hen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze werden gedeeld.

Als u een product of dienst van een derde koopt via een van onze merken, geven we uw persoonlijke gegevens door aan deze derde partij zodat zij uw bestelling kunnen uitvoeren.

BEDRIJFSREORGANISATIES

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname, verkoop van alle of een aanzienlijk deel van onze activa of een andere soortgelijke verkooptransactie, worden uw gegevens overgedragen als onderdeel van die transactie. We zullen u via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht en eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot uw gegevens.

GEMACHTIGDE GEBRUIKERS

Alle gebruikers die door u gemachtigd zijn om toegang te hebben tot uw account, kunnen persoonlijke informatie bekijken die in de account is opgeslagen. Een primaire accounthouder kan persoonlijke informatie bekijken die is opgeslagen in subaccounts waartoe hij of zij toegang heeft. We delen informatie over geautoriseerde gebruikers alleen voor legitieme doeleinden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid, waaronder het onderhouden van je account en marketingproducten en -diensten aan jou.

WETTELIJKE PROCEDURE

Tot slot kunnen we, indien dit wettelijk vereist is of als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is, uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en andere relevante derden om een onderzoek in te stellen, te reageren op een dagvaarding van een derde partij of wetshandhavingsinstantie of een gerechtelijk bevel, een rechtszaak aan te spannen of schade aan anderen te voorkomen.

Deze openbaarmaking kan de overdracht van uw gegevens naar andere landen buiten de Europese Economische Ruimte omvatten. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, is het ons beleid om u op de hoogte te stellen wanneer wij uw persoonlijke gegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een dagvaarding.

BEVEILIGING

De overdracht van informatie via internet, e-mail of sms is niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om je persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van je informatie die via de Services of via e-mail wordt verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we je informatie hebben ontvangen, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegd gebruik, toegang of wijziging.

Wanneer we financiële accountgegevens verzamelen, zoals creditcardnummers, beschermen we de overdracht door middel van versleuteling, zoals het TLS-protocol (Transport Layer Security).

TRACKINGTECHNOLOGIEËN EN ONLINE RECLAME

Wij gebruiken cookies, webbakens, pixels, tags, scripts en andere soortgelijke technologieën in het kader van onze activiteiten. Informatie over de technologieën die we gebruiken, waarom we ze gebruiken (bijvoorbeeld in verband met online reclame) en hoe u ze kunt beheren, vindt u in ons Cookiebeleid.

OPT-UIT KEUZE

MARKETINGCOMMUNICATIE VAN ONS

E-MAIL
U hebt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor onze marketingcommunicatie met u of om uw voorkeuren te wijzigen door een koppeling te volgen in de voettekst van alle niet-transactionele e-mailberichten van ons of door een e-mail te sturen naar privacy@ipcom.be.

TELEFONISCH
We kunnen telefonisch contact met u opnemen, indien van toepassing met uw toestemming, voor marketingdoeleinden. Als u geen marketingoproepen wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@ipcom.be. U hoeft geen toestemming te geven voor het ontvangen van marketingtelefoontjes of sms'jes van ons om de Services te gebruiken.

COOKIES

Voor informatie over hoe u cookies kunt beheren en afmelden, kunt u terecht in ons Cookiebeleid.

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DERDEN

Om de informatie te beheren die wij over u ontvangen van een sociale netwerksite of andere derde partijen (indien van toepassing), moet u de instructies van die partij volgen voor het bijwerken van uw informatie en het wijzigen van uw privacy-instellingen, indien beschikbaar. De informatie die wij verzamelen valt onder dit privacybeleid en de informatie die de derde partij verzamelt is onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij. Privacykeuzes die je hebt gemaakt op een site van een derde partij zijn niet van toepassing op ons gebruik van de informatie die we rechtstreeks via onze Services hebben verzameld.

BEWAREN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We bewaren uw persoonlijke gegevens om diensten aan u te leveren en voor zover dit anderszins noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. We bewaren je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW INFORMATIE

Afhankelijk van welke gegevens we van je verzamelen en hoe we deze verzamelen, beroepen we ons op verschillende gronden om je gegevens te verwerken onder de GDPR, waaronder de volgende redenen:

 • Om onze contractuele relatie te beheren, inclusief het instellen van de door jou aangevraagde Services, betalingen, verlengingen en processen;
 • Omdat het in ons legitieme belang is om een succesvol en efficiënt bedrijf te runnen en u de Services en andere nuttige inhoud te leveren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die we kunnen hebben om deze informatie van je te verzamelen; 
 • Omdat je ons toestemming hebt gegeven om dit te doen.

UW RECHTEN

Waar de General Data Protection Regulation 2016/679, of GDPR, van de Europese Unie van toepassing is, heb je in bepaalde omstandigheden en onder voorbehoud van gegevensverwerkingsovereenkomsten rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over je bewaren. Hieronder vindt u een overzicht van deze rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat we u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we reageren op verzoeken om uw rechten uit te oefenen door gegevens te verstrekken die alleen bekend zijn bij de rekeninghouder. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@ipcom.be. Houd er rekening mee dat we voor elk van de onderstaande rechten geldige juridische redenen kunnen hebben om uw verzoek te weigeren.

TOEGANG

U hebt het recht om te weten of we persoonlijke informatie over u verwerken en, als we dat doen, om toegang te krijgen tot de gegevens die we over u hebben en bepaalde informatie over hoe we deze gebruiken en met wie we deze delen.

DRAAGBAARHEID

U hebt het recht om een subset van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te ontvangen als we deze verwerken op de wettelijke grondslagen van onze overeenkomst met u of met uw toestemming in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en een recht om te verzoeken dat we dergelijke persoonlijke informatie aan een andere partij overdragen. Als u wilt dat wij de persoonlijke gegevens aan een andere partij overdragen, zorg er dan voor dat u die partij vermeldt en houd er rekening mee dat wij dit alleen kunnen doen als dit technisch haalbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van persoonlijke informatie of de verwerking ervan zodra deze door een derde partij is ontvangen.

CORRECTIE

U hebt het recht om van ons te eisen dat wij onjuiste persoonlijke gegevens over u corrigeren en dat wij onvolledige gegevens aanvullen. Wanneer u om correctie vraagt, leg dan in detail uit waarom u denkt dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, zodat wij kunnen beoordelen of een correctie vereist is. Houd er rekening mee dat terwijl we beoordelen of de persoonlijke informatie die we over u hebben onjuist of onvolledig is, u gebruik kunt maken van uw recht om onze verwerking van de toepasselijke gegevens te beperken zoals hieronder beschreven.

ERASURE

U kunt ons in de volgende omstandigheden verzoeken om de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren te wissen:

 • Wanneer u van mening bent dat het niet langer noodzakelijk is dat wij de persoonsgegevens bewaren;
 • Wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming en u deze toestemming wilt intrekken;
 • Wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking;
 • U niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken om u marketing te sturen; 
 • U van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.

Geef zo gedetailleerd mogelijk uw redenen voor het verzoek om ons te helpen bepalen of u een geldige grondslag hebt voor het wissen.

BEPERKING VAN VERWERKING TOT ALLEEN OPSLAG

Je hebt het recht om van ons te eisen dat we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie die we over je hebben, behalve voor opslagdoeleinden, in de volgende omstandigheden:

 • U bent van mening dat de persoonlijke gegevens niet juist zijn gedurende de periode die nodig is om te controleren of de gegevens juist zijn;
 • Wij willen de persoonsgegevens wissen omdat de verwerking die wij uitvoeren onwettig is, maar u wilt dat wij het gebruik van die gegevens beperken;
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u verlangt dat wij de gegevens bewaren voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; 
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens die wij over u hebben op basis van ons gerechtvaardigd belang en u wilt dat wij stoppen met de verwerking van de persoonsgegevens terwijl wij bepalen of er een hoger belang is om deze persoonsgegevens te bewaren.

BEZWAAR

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en wij zullen uw verzoek in overweging nemen. Geef ons details over uw reden zodat we kunnen beoordelen of er een dwingend hoger belang is om door te gaan met het verwerken van dergelijke gegevens of dat we deze gegevens moeten verwerken in verband met juridische claims. U hebt ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens over u om u marketing toe te sturen, ook wanneer we profielen voor dergelijke doeleinden aanmaken.

LINKS VAN DERDEN EN HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN INFORMATIE DOOR ONZE GEBRUIKERS

Sommige van onze Services bevatten links naar andere websites. Omdat we geen controle hebben over het informatiebeleid of de informatiepraktijken van deze sites van derden, moet u hun privacybeleid lezen om te weten te komen hoe zij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. U kunt zich ook aanmelden bij sommige van onze Services met behulp van aanmeldingsservices zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze services verifiëren uw identiteit en bieden u de optie om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres om ons aanmeldformulier vooraf in te vullen. Als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van bepaalde van onze sociale mediafuncties, zoals de Facebook Like-knop, en widgets, zoals de knop “Deel dit” of interactieve miniprogramma's die op onze site worden uitgevoerd, kunnen de betreffende sociale netwerksites uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze websites bezoekt en een cookie instellen om goed te kunnen functioneren.

KINDEREN

Onze Services zijn niet gericht op personen jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder toestemming van die ouder of voogd, moet hij of zij contact met ons opnemen. Als wij ontdekken dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen wij deze gegevens uit onze bestanden.

GEGEVENSOVERDRACHT

Voor doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER maar binnen de IPCOM-groep gelden de modelovereenkomsten van de Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (d.w.z. de modelcontractbepalingen), overeenkomstig Besluit 2004/915/EG en Besluit 2010/87/EU.

Voor de doorgifte van gegevens aan derden buiten de EER gelden ook de modelcontracten van de Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen (d.w.z. de modelcontractbepalingen), overeenkomstig Besluit 2004/915/EG en 2010/87/EU.

U kunt contact met ons opnemen via privacy@ipcom.be voor een kopie van de overeenkomst voor de doorgifte van gegevens of voor meer informatie over de relevante waarborgen die wij hanteren. 

KLACHTEN

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@ipcom.be en zullen wij proberen uw verzoek te behandelen. Dit doet geen afbreuk aan uw recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit (www.dataprotectionauthority.be). 

KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus lees het regelmatig door. Als we besluiten om dit privacybeleid op een wezenlijke manier te wijzigen, zullen we u hier, per e-mail of door middel van een kennisgeving op de website op de hoogte brengen. In alle gevallen houdt uw voortgezette gebruik van de Services in dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.